Prestavba balkónu

Demontáž dreveného balkónu a starej zásteny a následná montáž pozinkovaného balkónu, terasovej podlahy a novej zásteny.